MERJENJE IN KONTROLA

V zadnjem času se vedno bolj uporabljajo 3D optične koordinatne meritve, ki se lahko uporabijo enako, kot klasične koordinatne meritve. Deluje po principu, da z visoko ločljivo kamero posnamemo željen objekt, ki jih nato obdela pripadajoča programska oprema, ki natančno določi 3D koordinatne izbranih točk. Na osnovi tega lahko določimo položaje točk, razdalje, radije, itd. posebej primerne so za:

  • merjenje proizvodov, na katerih ni možno uporabiti običajnih merilnih metod
  • nadzor kvalitete v proizvodnji, ko izdelki še niso končani
  • meritve konkavnih oblik, ki niso točne definirane

Storitve